Home / Analizler / Durum Analizi Nedir?

Durum Analizi Nedir?

Durum analizi, şirketin belirli bir anda nasıl olduğunu bilmek amacıyla yapılan bir çalışmadır, çünkü faaliyet gösterdiği iç ve dış ortam analiz edilir.

Her şeyden önce, bu analizi gerçekleştirmek için geçmiş, şimdiki ve gelecekteki verilere sahip olmak gerekir. Bu veriler çok önemlidir, çünkü şirkete takip edilecek eylemleri gösterecek olan ilgili stratejik planlama sürecinin gelişimine devam etmek için bir temel oluşturabilirler.

Her durumda, durum analizi şirketin şu anda nasıl olduğunu ve pazarda büyümeye devam etmek için hangi önlemlerin alınması gerektiğini ve hangi stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirlemeyi mümkün kılar.

Bir Şirketin Durum Analizi

Bir şirketin durum analizinde analiz edilen en önemli hususlar şunlardır:

Makroçevre

Bir yandan, makro-çevre çalışması, şirketin performansını etkileyebilecek, ancak şirketin herhangi bir kontrolü kullanamayacağı tüm genel dış unsurları dikkate almaktadır.

Dolayısıyla, dış analiz bir işletmenin karşılaştığı fırsatları ve tehditleri bulmamıza yardımcı olacak verileri sağlar.

Dikkate alınan dış özellikler şunlardır:

Ekonomik: Bu hususlar, şirketin işleyişini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek insanların gelir düzeyi ve satın alma gücü ile ilgilidir. Genel olarak ekonomi ve piyasa hakkında, ancak özellikle işletmenin rekabetçi durumu hakkında veriler sunar.

Demografik: Nüfusun pazardaki büyümeyi veya azalmayı etkileyen varyasyonlarıyla ilgili tüm değişkenleri içerir.

Yasal ve politik: Şirketin faaliyet gösterdiği ülkede yürürlükte olan yasa ve yönetmelikleri ifade eder, bu nedenle şirket bu politikaları takip etmek zorundadır ve bu da performanslarını desteklemektedir.

Teknolojik: Teknolojik yenilikler, bunları dahil etmek için gerekli satın alma gücüne sahipse şirkete yardımcı olacaktır, aksi takdirde gecikmeye veya eskimeye yol açabilir.

Sosyal ve kültürel: Sosyo-kültürel yönler çok önemlidir, çünkü bunlar ticari organizasyonun işleyişini olumlu veya olumsuz etkileyen değerleri, inançları ve gelenekleri içerir.

Çevresel: Çevre, iklim, coğrafya ve şirketin işleyişini etkileyen doğal afetlerden her türlü değişkeni içerir.

2. Mikroçevre

Öte yandan, bu analiz şirketin iç durumu ile ilgilidir, bu hususlar şirket tarafından kontrol edilebilir ve yönetilebilir.

Gerçekte, bu analizin sonuçları, şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğunu belirlemesini sağlar.

Analiz edilmesi gereken en önemli faktörler:

Tüketiciler : Pazarda sunulan ürünleri nihai tüketimleri için satın alan veya üretim süreçlerinde kullanan kişiler veya şirketlerdir.

Aracılar veya distribütörler: Aracılar ürünleri satın alanlardır. Daha sonra tekrar pazarda satıyorlar. Yani, pazarlama sürecinizden sorumludurlar.

Tedarikçiler : Üretim sürecinin gerçekleştirilebilmesi için girdiler veya hammaddeler tedarik eden şirketlerin tümüdür.

Rakipler: Hepsi aynı pazarda, aynı ürünleri veya ikame ürünleri sunan şirketlerdir.

Durum Analizi Araçlarına Örnekler

Durum analizi yapmak için aşağıdaki araçlar kullanılabilir:

1. Model 5C

Bu model aşağıdaki bileşenlerin analizini içerir:

  • Müşteriler
  • Şirket
  • Yarışmacılar
  • İşbirlikçiler
  • Bağlam

Tabii ki, bu analiz şirketin faaliyet gösterdiği pazar ortamını anlamak için çok geniş ve yararlı bilgiler sunmaktadır.

2. SWOT veya SWOT Analizi

Tabii ki, bu model iç ve dış ortamı analiz eder. İç ortam, zayıf yönler ve güçlü yanlar bulmamızı sağlar ve dış ortam, şirket için tehditleri ve fırsatları tespit etmeyi mümkün kılar.

Sonuç olarak, en önemli şey, gelecekte ortaya çıkabilecek bir tehdidin daha sonra bir zayıflık haline gelebileceğini göz önünde bulundurarak, güçlü yanları güçlendirmek ve zayıflıkları en aza indirmektir. Aynı şekilde, gelecekte göreceğimiz bir fırsat potansiyel güce dönüştürülebilir.

3. Porter’ın 5 kuvveti

Bu analiz, kendi adına, rekabetten kaynaklanan tehditleri bulmak ve karşılaşılabilecek sorunları tanımak için çevreye odaklanmakta, böylece şirket üzerindeki etkisinin en aza indirilebilmesi sağlanmaktadır.

Analiz edilen noktalar:

  • Pazar rekabeti ve rekabet.
  • Müşterilerin pazarlık gücü.
  • Sağlayıcının ihtilafının gücü.
  • Yeni rakiplerin ortaya çıkması tehdidi.
  • Yeni ürünlerin ortaya çıkması tehdidi.

Ayrıca, bu bilgiler şirketin rekabet ettiği sektör içerisindeki konumu ile ilgili durumunu analiz edip karşılaştırabilmesini ve faaliyetlerini uyarlayabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, durum analizinin şirket tarafından yürütülen herhangi bir stratejik planın detaylandırılması için çok önemlidir.

Kaynak: https://economipedia.com/definiciones/analisis-situacional.html

About recep bahçivan

Check Also

The Importance of Teaching English As a Foreign Language

[ad_1] Introduction As a result of globalization and technological progress, English as a language started …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir