Home / Ekonomi Terimleri / Harcanabilir Gelir Nedir?

Harcanabilir Gelir Nedir?

Harcanabilir gelir, ailelerin vergi yükümlülükleriyle karşılaştıktan sonra kullanabileceği gelirdir.

Bu, bir hane halkının gelirinden vergi ve sosyal güvenlik masrafları çıkarıldıktan sonra kalan gelirdir. Bu harcanabilir gelir, tüketim veya tasarruf için kullanılabilir.

Gelen makroekonomi, milli harcanabilir gelirin konuşan şirketleri dahil. Şirketler söz konusu olduğunda, vergi yükümlülükleri dışında itfalar çıkarılmalıdır.

harcanabilir gelir

Aile grubunun tüketim veya tasarruflara ayırdığı bütçenin bir parçası olduğundan, özel talebin motoru olarak kabul edilir. Ailenin satın alma gücünü bildirdiği için bir bölge ekonomisinin durumu hakkında bilgi veren önemli bir göstergedir. 

Ulusal Harcanabilir Gelirin Hesaplanması

Ulusal harcanabilir geliri (RND) hesaplamak için, amortismanları indirgeyen milli geliri veya net yerli ürün (PIN) ile aynı olanı referans alacağız . Bu  dönemde varlıkların amortismanını gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYİH) çıkararak elde edilir. GSYİH, GSMH, PIN ve PNN arasındaki farka bakınız.

Matematiksel olarak ve ulusal harcanabilir gelire ulaşana kadar bunları mantıklı bir sırayla ifade etmek, şöyle ifade edilir:

RNN =  PIN + RNF

RND = RNN – T + TNC – Bnd

Ulusal muhasebe açısından, aşağıdaki değişkenleri dikkate almalıyız:

 • PIN :  Net iç mekan ürünü. Ulusal topraklarda elde edilen gelir, varlıkların itfa paylarını çıkarır.
 • RNF: Net faktör geliri. Ulusal bölge dışındaki sakinler tarafından elde edilen gelir, ulusal bölge içindeki yabancılar tarafından üretilen gelirden daha az gelir.
 • RNN: Net milli gelir. İtfa payları ve net faktör geliri dikkate alınarak bir ülkenin geliri
 • T: Doğrudan vergiler. Kurumlar vergileri, kişisel gelir vergisi ve Sosyal Güvenliğe katkılar
 • TNC:  Net akım transferleri. Devlet transferlerini (sosyal yardımlar) ve dış transferleri (Avrupa Birliği’nden yardım) içerir.
 • Bnd: Dağıtılmamış karlar veya şirketlerin tasarrufları.

Ulusal Harcanabilir Gelir Hesaplama Örneği

Bunu basit bir şekilde anlamak için, bir ülkeyle ilgili olabilecek değişkenlere bir örnek vereceğiz. Varsayalım ki, ulusal muhasebesinden aşağıdaki sonuçları döndüren bir X ülkesi:

 • PIN:  854 milyon euro
 • RNF: 80 milyon euro
 • T: 92 milyon euro
 • TNC:   152 milyon avro
 • Brüt: 108 milyon euro

RNN = 854 + 80 = 934 milyon euro

RND = 934-92 + 152-108 = 886 milyon euro

Hem net faktör geliri (RNF) hem de net akım transferleri (TNC) negatif değerler alabilir. Net faktör gelirindeki negatif bir değer, yerleşik olmayanların ulusal bölgede, yurt dışındaki sakinlerden daha fazla ürettiklerini göstermektedir. Öte yandan, negatif net akım transferleri (TNC), yurt dışından gönderdiğimizden daha fazla transfer aldığımızı ima ediyor.

Modern Para ile ekonomi terimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz!

Kaynak: https://economipedia.com/definiciones/renta-disponible.html

About recep bahçivan

Check Also

The Importance of Teaching English As a Foreign Language

[ad_1] Introduction As a result of globalization and technological progress, English as a language started …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir