Home / Borsa / Makroekonomi nedir: Ekonomiye etkisi nedir?

Makroekonomi nedir: Ekonomiye etkisi nedir?

[ad_1]

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, tüm ekonomiyi kapsayan toplamların incelenmesidir. Bu nedenle makroekonomi, toplam istihdam, toplam üretim, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım, milli gelir, toplam talep, toplam arz, genel fiyat seviyesi vb.

Ekonomi nedir? Anlamını ve sınırlarını ortaya çıkarın.

Ekonomi, kıt kaynakların alternatif kullanımlara sahip rekabet eden hedefler arasında dağılımının incelenmesidir.

– Ekonomi kabaca iki kısma ayrılır:

^ Mikroekonomi.

^ Makroekonomi

– Makroekonomi, agregaların, yani tüm birimlerin davranışını birlikte inceleyen ekonomik analiz dalıdır.

makroekonomi nedir?

*ÖNEM:-

– Makroekonomi, tüm ekonomiyi kapsayan toplamların incelenmesidir. Bu nedenle makroekonomi, toplam istihdam, toplam üretim, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım, milli gelir, toplam talep, toplam arz, genel fiyat seviyesi vb.

– Makroekonomi toplamlarla ilgilendiğinden, aynı zamanda gelir ve istihdam teorisi veya gelir analizi olarak da bilinir.

*DOĞA:-

– Makroekonomi, tüm ekonominin toplamlarını inceler. Makroekonominin doğası, aşağıdaki yönlerden anlaşılabilir:

i) ULUSAL GELİRLERİN VE İSTİHDAMIN BELİRLENMESİ:

– Makroekonomi, ekonomideki gelir ve istihdam denge düzeyini belirleyen toplam talep ve arz ile ilgilenir.

– Toplam talep seviyesi, gelir ve istihdam seviyesini belirler.

– Makroekonomi, toplam talep eksikliğinden kaynaklanan işsizlik sorununu da ele alır. Ayrıca ekonomik dalgalanmalar ve iş çevrimleri incelenir.

ii) GENEL FİYAT DERECESİNİN BELİRLENMESİ:

– Makroekonomi, bir ekonomideki genel fiyat seviyesini inceler.

– Aynı zamanda enflasyon ve deflasyon sorununu da inceler.

iii) EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA:

– Makroekonomi, ekonomik büyüme ve gelişme ile ilgilenir.

– Ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunan çeşitli faktörleri inceler.

Makroekonomi nedir: Ekonomiye etkisi nedir?
vi) ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI:

-Makroekonomi ayrıca çeşitli üretim faktörleri ve bunların toplam üretim veya toplam milli gelirdeki nispi payları ile ilgilenir.

* KAPSAM VE ANLAM:

– Makroekonomi, ekonomik analizde önemli bir yere sahiptir ve teorik ve pratik önemi büyüktür.

– Makroekonominin önemi şu noktalardan anlaşılabilir:

i) SİYASİ FORMÜLASYON:

– Makroekonomi, ekonomi politikasının oluşturulmasında çok önemli bir rol oynar. Hükümetin ekonomik olaylara müdahalesi mevcut ekonomik senaryoda vazgeçilmez olduğundan, toplamların bilgisi, ülkenin ekonomik politikalarının hem formülasyonunda hem de uygulanmasında büyük önem taşımaktadır.

ii) MİKRO ÇALIŞMANIN ESASLARI:

– Agregaların incelenmesi bireysel birimlerin davranışını anlamaya ve doğrulamaya yardımcı olduğundan, makroekonomi mikroekonomik analizin temelini oluşturur.

iii) ÇOK BOYUTLU ÇALIŞMA:

– Makroekonomi çok geniş bir kapsama sahiptir ve nüfus, istihdam, gelir, üretim, dağıtım, tüketim, enflasyon gibi çok boyutlu konuları kapsar.

– Bu, bu faktörlerdeki varyasyonu kontrol etmede çok kullanışlıdır.

vi) MİLLİ GELİRLER:

– Makroekonomi, farklı insan grupları arasındaki gelir dağılımını daha iyi anlamak için milli gelir hesaplamasını inceler. Aynı zamanda ekonomik faaliyet düzeyini tahmin etmede de etkilidir.

v) ÖZEL BÜYÜME MODELLERİ:

– Makroekonominin belirli büyüme modellerinin geliştirilmesinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu büyüme modelleri ekonomik kalkınmaya uygulanmaktadır çünkü büyüme ekonomisi esasen makroekonomi ile ilgilidir.

vi) Para Birimi Sorunları:

– Makroekonomi, ekonomiyi olumsuz etkileyen para birimi sorunlarının incelenmesinde özel bir öneme sahiptir.

– Nitekim, makroekonomi enflasyon ve deflasyon sorunlarına odaklanır ve bunları parasal, mali ve doğrudan kontrol önlemlerinin getirilmesi yoluyla çözer.

* KISITLAMA:

– Makro iktisat, ekonomik analiz için gerekli olmasına ve pratik ve teorik olarak büyük öneme sahip olmasına rağmen, bazı dezavantajları veya sınırlamaları vardır. Bunlar:

i) GERÇEKSİZ VARSAYIMLAR:

– Makroekonomi, toplamların homojen olduğunu varsayar. Ancak böyle bir varsayım gerçekçi değildir.

ii) GENEL EKONOMİK SAĞLIK:

– Makroekonomi, genel iyilikle ilgilenir ve bireysel düzeyde iyiyi görmezden gelir, ancak bireysel mal, ekonomik araştırmanın önemli bir parçasıdır.

* SONUÇ:

– Sınırlılıklarına rağmen, makroekonomi büyük pratik öneme sahiptir ve yaygındır.

– Ekonomik sorunlara pratik bir çözüm sunar.

– Mikro ekonomiyi tamamlar ve ikisinin de incelenmesi, ekonomik sorunların doğru analizi için hayati önem taşır.

[ad_2]

About recep bahçivan

Check Also

Forex

The Place of Entrepreneurship Competence in Business Success and National Development

[ad_1] The pivotal position occupied by entrepreneurship as a sustainable tool for rapid economic growth …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir