Mülk değerlemenin en temel ilkeleri açıklanmıştır

[ad_1]

Mülk değerinin belirlenmesine genel olarak piyasa değeri de denilmektedir. Ayrıca, mülkün gerçek değerine ilişkin görüşü geliştirmek için temel bir uygulama olarak da anlaşılabilir. Hemen hemen tüm mülklerin değerleri çok heterojendir ve fiyatlar bölgeden bölgeye tekrar tekrar değiştiği için. Bu, farklı nedenlerle bulunan iki özdeş özelliğin farklı değerlere sahip olmasının ana nedenidir.

Tüm emlak şirketleri ve derecelendirme kuruluşları, bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek için bazı izin ve sertifikalara ihtiyaç duyar. Fiyatlar, birçok faktörün bir araya gelmesine bağlı olarak farklılık gösterir.

Çoğu durumda, tahminler ve yaklaşık değer esas olarak piyasa değerine ve mülkün en yüksek ve en iyi kullanımının anlaşılmasına dayanır.

Gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkul analistleri ve profesyonelleri tarafından belirli bir mülkün kesin değerini tahmin etmek için kullanılan birincil ve çok önemli süreçtir.

İşte bir mülkün doğru değerini belirlemenin ardındaki en önemli ve yaygın olarak kullanılan ekonomi ilkelerinin bir listesi. Bu hem bağımsız konut değerlemesi hem de ticari gayrimenkul için anlaşılabilir.

• Beklenti:

Bu, gelecekteki faydalar için potansiyel anlamına gelir. Uzmanların o mülkün gelecekteki gelir akışlarına bağlı olarak kesin tutarı ölçtüğü bir mülk değeri olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla, mülkün değerine, piyasa değerinden ziyade gelecek yıllarda elde edecekleri gelir üzerinden başvurmaları daha olasıdır.

Bu gerçek, gayrimenkul değerlemeleri ve değer projeksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahip hiç kimse için sürpriz olmamalıdır.

• Güvenlik:

Bu, belirli bir yerde makul benzerlik ve uyumluluk ihtiyacı olarak tanımlanabilir. Uyumlu arazi kullanımları, konum eksiklikleri nedeniyle arazi kısıtlamalarına sahip olanlardan daha fazla gelir elde etme eğilimindedir.

• Arz ve talep:

Ekonominin bu çok yaygın ilkesi, hayatın her alanında birçok yerde uygulanmaktadır. Aynı zamanda gayrimenkul değerlemesinin temelini oluşturur. Örneğin, yoğun ve önemli bir alanda, mülk veya arazi, diğer alanlara göre daha fazla talep gördüğü için daha değerli olacaktır.

• En çok kullanılan:

Bir diğer önemli ekonomik ilke, Mülk değerlendirmesi talep artışı en sık kullanılanıdır. Mülkün farklı kişiler için hizmet etmesi gereken herhangi bir amaç olup olmadığını da belirtmek önemlidir.

• Katkı:

Katma değer, katkının maliyetini dengelediğinde, mülkün değeri kendiliğinden artar.

Mülkünüzün iyi ve doğru bir şekilde değerlemesine yol açan bazı temel faktörleri bilmeniz gerekir. Buradan gayrimenkul değerlemenin oldukça sistematik ve bilimsel bir süreç olduğu sonucuna varılabilir. Değerleme uzmanının bir mülkün değeriyle ilgili kararının arkasında her zaman birçok mantık vardır.

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir