Sanatın kişisel yaşam ve sosyo-ekonomik gelişim için ne kadar önemli olduğu

[ad_1]

Sanat, bireylerin kişisel yaşamında olduğu kadar ulusun sosyal ve ekonomik kalkınmasında da hayati bir rol oynamaktadır. Güzel sanatlar eğitimi, hem kültürel mirasımız hem de sanatın toplumdaki rolü konusunda kişisel gelişimi ve farkındalığı teşvik eder. Öğrenci, görsel sanatlardaki etkinlikler yoluyla kişisel bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanır. Güzel sanatlar okuduğunuzda, sanatın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu takdir etmeyi veya anlamayı öğrenirsiniz.

Sanatın milletin kişisel gelişimi ve sosyo-ekonomik kalkınmasındaki rolü aşağıda açıklanmıştır.

1. Yaratıcılığı teşvik eder:

Güzel sanatlar eğitimi, öğrencinin görsel materyallerle yaratıcı düşünme, hissetme ve hareket etme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenci ayrıca yeni şeyler yaratma yeteneğini de geliştirir. Bu arzu edilen kalite, öğrencinin bir problemi çözmek veya bir ihtiyacı karşılamak için bir eser tasarlama ve yaratma gibi pratik dersler almasıyla elde edilir.

2. Bireye kapsamlı bir eğitim sunar:

Sanat eğitimi, öğrencilere bütüncül bir eğitim sunar. Bu tür bir eğitim, öğrenen toplumdaki belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir eser ürettiğinde ortaya çıkar. Sanat malzemelerinin, araçlarının ve tekniklerinin organizasyonu ve araştırılması ile ilgilenir. Ayrıca çeşitli fikirleri toplar, ana fikirleri seçer, basitleştirir ve analiz eder, fikirleri birleştirir ve ayırır. Bu problem çözme etkinlikleri, öğrencinin zihnini (zihinsel fakülteler) oluşturmaya yardımcı olur.

Ayrıca sanatçı, araştırdığı araç ve gereçler ile eserin yapımında edindiği teknikleri kullanarak el veya pratik beceriler geliştirir. Bu, eli eğitmek için kullanılır.

Görsel sanatlar dersleri, öğrencilerin sanat eserlerini takdir etmelerine yardımcı olur. Bu sanatsal yaratımları gördüğümüzde bizde belli duygular uyandırırlar. Çalışmanın takdir edilmesi, bizi onun hakkında akıllıca ve bilgili bir şekilde konuşmaya yöneltecektir. Bu kalbi eğitir. Bu nedenle güzel sanatlar eğitiminin kafa, el ve kalp için yaratıcı bir eğitim sunduğunu söyleyebiliriz.

3. Kültürel mirasımızı tanımamıza yardımcı olur:

Güzel sanatlar eğitimi, öğrencinin atalarımızdan bize aktarılan kültürel mirasımız için bir takdir geliştirmesine yardımcı olur. Bu takdir, çeşitli sanat tarihlerini öğrenerek ve sanat değerlendirme ve eleştirisini inceleyerek kazanılır. Bu çalışmalar, sanatçının inançlarımızı ve ideolojilerimizi somutlaştıran sanatlarımızın önemini ve yararlılığını anlamasına yardımcı olur. Böylece sanat eserleri, bir toplumun fikir, bilgi ve inançlarını nesilden nesile aktarılarak yaşatmak için kullanılır. Böylece kültürel mirasımızı tanımış oluyoruz.

4. Estetik hakkında bilgi aktarır:

Güzel sanatlar çalışması, öğrencilerin güzellik (estetik) hakkında keskin fikirler geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenci, çeşitli sanatsal yaratımların beğenisine ve eleştirisine kapıldığından, “iyi bir zevk” geliştirir. Estetik açıdan hoş ve estetik olmayan sanat eserlerini ayırt edebilir. Bu, öğrencinin karar vermesine ve doğru kararlar vermesine yardımcı olur.

5.Projelerin kişisel ve ulusal kimliği:

Görsel sanatlarda eğitim, öğrencilerin benlik saygısı ve kişisel ego geliştirmelerine yardımcı olur. Bir sanatçı, toplum veya ülke içinde ve dışında sanat eserleri ürettiğinde, kimliğini yansıtır veya kendi yurttaşlarına ve yabancılara tanıtır. Bu, her şeyden önce sanatçının sanatsal çalışmalarını sanat sergilerinde, fuarlarda ve çarşılarda sergilemesi durumunda gerçekleşir. Yurt dışında bir sergi düzenlenirse ve sanatçı katılırsa, ulusunun projeksiyonuna çok yardımcı olur.

Gana’daki eserlerin konuları veya temaları kültürümüz hakkında cömertçe konuştuğundan, kültürümüzü dünyadaki diğer insanlara da tanıtmaya yardımcı olur.

6. Sıcak bir insan ilişkisi için öznel düşünce geliştirmeye yardımcı olur:

Sağlıklı bir aile ve insan ilişkileri kurmak için gereken beceriler sanatsal etkinliklere de yansır. Sanatçı, çizgiler, şekiller, doku, ton, desen ve renk gibi çeşitli zıt tasarım öğelerini hoş ilişkiler içinde düzenleyerek, farklı karakter ve kültürel kimliklere sahip insanlarla barışçıl ve sıcak bir ilişki geliştirebilir.

Öğrenciye herhangi bir sanatsal yaratımda “iyiyi” görme yeteneğini geliştirmeyi öğreten sanat anlayışını incelemek, öğrencinin insanları oldukları gibi kabul etme yeteneğini de geliştirir. Bu öznel düşünce, sıcak insan ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur.

7. Bilişsel, psikomotor ve duygusal gelişim modlarını destekler:

Güzel sanatlar eğitimi, öğrenenlerin bilişsel gelişim biçimini destekler. Materyalleri sanat formlarında düzenleyerek ve eleştirel olarak değerlendirerek düşünme ve düşünme becerileri geliştirilir. Bu eleştirel düşünme, öğrencinin bilişsel gelişimine yardımcı olur.

Güzel sanatlardaki pratik aktiviteler, kasları güçlendirmeye ve vücudu sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bu, öğrencinin psikomotor gelişimini destekler.

Öğrencinin duyuşsal veya duygusal gelişimi, sanat eserlerinin takdir edilmesiyle desteklenir. Uygulamalı sanat dersleri, öğrencinin, kalbin her zaman sağlıklı olmasına yardımcı olan sabır, tahammül ve hoşgörü gibi arzu edilen nitelikleri geliştirmesine yardımcı olur.

8.Sanat, fiziksel, psikolojik ve duygusal büyüme eksikliklerini düzeltmek için kullanılır:

Güzel sanatlardaki pratik etkinlikler, insanlarda gerginliği ve duygusal stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bedensel engellilerin ve sosyal dışlanmışların hayatları, uygulamalı sanat dersleriyle yeniden düzenlenir veya değiştirilir. Fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde eksiklikleri olanlar, sanat yapıtlarının oluşturulmasında sanat araç ve gereçleriyle denemeler yaptıkça yavaş yavaş düzeltilirler. Bu nedenle sanat, büyüme geriliği olan insanlar için bir terapi veya tıbbi yardım işlevi görür.

9. Ev ve küçük sanayi gelişimi için yollar sağlar:

Güzel Sanatlar kursu, küçük endüstrilerin gelişimi için yaratıcı bir temel sunar. Öğrencilere pazarın zevklerine ve taleplerine uygun kaliteli ürünlerin nasıl üretileceği öğretilir. Ek olarak, öğrencilere sanatta kendi işlerini kurarken dikkate almaları gereken girişimcilik becerileri ve faktörleri öğretilir. Bu eğitim, öğrencilerin kendi küçük endüstrilerini kurmalarını destekler.

10. Ülkenin turizm endüstrisini teşvik eder:

Yabancı para kazanmak için sanat eserleri turistlere satılmaktadır. Sanatsal hediyelik eşyalar, sanatçı ve bir bütün olarak ulus için önemli fonlar kazanmak amacıyla denizaşırı ülkelere ihraç edilmektedir. Bu, turizm endüstrisinin tanıtımına yardımcı olur.

11. Sanat yoksulluğu azaltır:

Art, birkaç Ganalıya istihdam sağlayan gelir getiren bir şirkettir. Uygulayıcılarının kendilerine ve ailelerine bakmaları ve ülkenin yoksulluk oranını düşürmeleri için para kazanmalarına yardımcı olur.

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir