Home / Ekonomi Terimleri / Taylor Kuralı Nedir?

Taylor Kuralı Nedir?

Taylor kuralı, ekonomiyi kısa vadede istikrara kavuşturmak için gerekli olan faiz oranını belirlemeye hizmet eden ancak uzun vadede büyümeyi sürdüren bir göstergedir. 1992 yılında John Taylor tarafından tanıtıldı.

Bu kural, enflasyon ve ekonomik büyüme arasında bir denge kurmak için gerekli faiz oranlarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Enflasyon çok yüksek olduğunda, merkez bankaları bunu sağlamak için kısa vadeli faiz oranlarını artırma eğilimindeyken, ekonomik büyüme çok düşükse veya durgunluk varsa, merkez bankaları kredi ve tüketimi artırmak için faiz oranını düşürmektedir. Taylor, merkez bankaları tarafından yapılan eylemin varsayar ve yazılı bir kural olmamasına rağmen, deneyim bize bunun doğru olduğunu söyler.

Taylor kuralının merkez bankaları tarafından zorunlu olmadığını ve neredeyse hiçbirinin bunu kullanma iddiasında olmadığını belirtmek önemlidir. Ancak 1992’de kurulduğundan beri, merkez bankaları tarafından para politikalarını ölçmek  ve nerede olduklarını görmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Merkez bankalarının izlediği genel kural, enflasyon hedefin üzerinde olduğunda faiz oranlarını yükseltmek (örneğin ECB’de % 2) ve enflasyon hedefin çok altında olduğunda bunları düşürmektir. Bunun yerine, Taylor kuralı, faiz oranındaki dalgalanmaları ve ekonomi üzerindeki etkilerini düzeltmek için hareketli bir ortalamanın ardından faiz oranını kalibre etmeyi önerir.

taylor kuralı nedir

Taylor kuralı, kuruluşundan bu yana, faiz oranlarını kalibre etmek için sadece merkez bankalarına değil, aynı zamanda para arzı için de bir rehber olarak hizmet etmiştir, çünkü faiz oranları ve para arzı yakından ilişkilidir.

Taylor Kuralı Nasıl Hesaplanır?

Taylor kuralı, optimal faiz oranını hesaplamak için üç faktöre dayanır. Bu üç faktör, beklenen ve hedef enflasyon arasındaki fark, beklenen GSYİH ve uzun vadeli eğilim ve son olarak da tam istihdam ile tutarlı olan tarafsız bir kısa vadeli faiz oranıdır. Taylor bir yıllık enflasyon kullanmanızı önerir. Taylor kuralı için formül:

r = r * + [0,5 · (GSYİH e – GSYİH t ) + 0,5 · (i e – i t )]

Nerede:

r = hedef faiz oranı

r * = tarafsız faiz oranı (normalde% 2)

GSYİH e = Beklenen

GSYİH GSYİH t = Uzun vadeli GSYİH eğilimi

i e = beklenen enflasyon oranı

i t = nötr enflasyon oranı (normalde % 2)

Genellikle son dört çeyreğin enflasyonu da Taylor kuralını hesaplamak için kullanılır ve nötr faiz oranını % 2’ye ayarlar. Formül olarak:

r = 2 + p + [0.5 · (GSYİH e – GSYİH t ) + 0.5 · (i e – i t )]

Burada p, son dört çeyreğin enflasyonudur.

Taylor Kuralı Örneği

Beklenenden (% 1) düşük ekonomik büyüme durumunda olduğumuzu ve enflasyonun sıfıra (% 0,5) yakın olduğunu varsayalım. Nerede:

r * = tarafsız faiz oranı =% 2

GSYİH e = Beklenen GSYİH =% 1

GSYİH t = Uzun Vadeli GSYİH eğilimi = % 3

i e = beklenen enflasyon oranı =% 0.5

i t = nötr enflasyon oranı =% 2

r =% 2 + [0,5 · (% 1 -% 3) + 0,5 · (% 0,5 -% 2)] =% 0,25

r =% 2 + [% -1 + (-0.75)] =% 0.25

Örnekte, sadece ekonomik büyümeyi dikkate alırsak, ekonomiyi artırmak için faiz oranını düşürmemiz gerektiğini görebiliriz. Başka bir deyişle, faiz oranını % 0,25’e düşürün.

Kaynak: https://economipedia.com/definiciones/regla-de-taylor.html

About recep bahçivan

Check Also

The Importance of Teaching English As a Foreign Language

[ad_1] Introduction As a result of globalization and technological progress, English as a language started …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir