Home / Ekonomi Terimleri / Ticaret Ambargosu Nedir?

Ticaret Ambargosu Nedir?

Ticaret ambargosu, belirli malların belirli bir ülke veya ülkelerle pazarlanmasını sınırlayan veya yasaklayan bir hükümet emridir. Ayrıca ticari akışı tamamen engelleyebilir.

Ticaret ambargoları genellikle politik farklılıklardan kaynaklanır. Bu nedenle ambargo, ülkelerin muadillerinin eylemlerinde değişiklik yapmaya zorlamak için kullandıkları bir araçtır.

Bunlar, rakip ülkelere karşı tek taraflı olarak bir ulus tarafından empoze edilebilir. Aynı şekilde, çok taraflı kuruluşlar da uluslararası toplumun çıkarlarını ihlal eden ülkelere yaptırım olarak ambargolar oluşturabilirler.

Ticari akış yasağı, mevzuatı ihlal eden vatandaşlara karşı yaptırım anlamına gelir. Hatta ambargo uygulanan ülkeyi desteklemeye veya onunla ticaret yapmaya karar veren üçüncü ülkelere benzer cezalar bile verebilirsiniz.

Ticaret Ambargosunun Amaçları

Ambargo için temel motivasyon, siyasi değişime yol açmaktır. Bu mekanizma, çıkarlarını ihlal eden bir kararı tersine çevirmek veya etkisini azaltmak için bir anlaşmaya zorlamak için kullanılabilir.

ticaret ambargosu

Benzer şekilde, ülkeler insan haklarını ihlal ettiklerinde ticaret ambargolarına maruz kalabilirler. Bu şekilde onları uluslararası anlaşmalara uymaya zorlamak ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almaya çalışırlar.

Ticaret Ambargosunun Kapsamı

Ambargo uygulanan ülkenin maruz kaldığı hataya bağlı olarak, kapsamı belirlenir.

ticaret ambargosu

Örneğin, belirli bir mala tarifelerin uygulanması gibi belirli bir politikayı düşünün. Ambargo, bir müzakereyi zorlamak için aynı endüstriye veya hassas bir sektöre yönlendirilebilir.

Öte yandan, İnsan Hakları ihlallerini veya çok taraflı uluslararası anlaşmaları ele alalım. Bu durumda, hem ticari hem de askeri teçhizat olan mal ve hizmetlere yönelik genel bir ambargo olabilir.

Ambargo Örneği

Alpha ve Omega olmak üzere iki ülkeyi ele alalım. Alfa, hayvancılık alanıyla sınırlı, yoğun nüfuslu bir ülkedir. Bu, hayvancılık ürünlerinin çoğunu Omega’ya ithal etmeye zorlar. Alfa, yerli sektörünü canlandırmak için bu ürünlerdeki tarifeleri artırır. Omega’nın çıkarlarına karşı girişimde bulunur.  Bu nedenle, ikincisi bunun haksız olduğunu düşünüyordur. Sonuç olarak Omega, durumunu yeniden değerlendirene kadar Alfa için hassas varlıklara bir ticaret ambargosu uygulamak için motive edilecektir. Daha düşük bir gümrük vergisi oranı veya verginin kaldırılması anlamına gelebilir. Bu karar, en büyük pazarlık gücüne sahip ülkeye bağlı olacaktır.

About recep bahçivan

Check Also

The Importance of Teaching English As a Foreign Language

[ad_1] Introduction As a result of globalization and technological progress, English as a language started …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir